Blog de temes informàtics

Aquest blog està destinat a un públic més aviat tècnic. No espereu trobar com fer una truita de patates, com van anar les passades vacances o fotos demostrant la felicitat que ens desborda.

/Blog
Blog2019-07-27T00:30:36+02:00

Crear un fitxer tar amb tots els backups a plesk

By |15 02 2024|Categories: copies, plesk|

Busquem el nom del backup que volem descarregar: plesk sbin pmm-ras --get-dump-list | grep message Fem el backup: plesk sbin pmm-ras --export-dump-as-file --dump-specification=backup_info_YYMMDDnnnn.xml --dump-file-specification=/ruta/backup.tar   [...]

Comentaris tancats a Crear un fitxer tar amb tots els backups a plesk

Encriptar i desencriptar amb openssl

By |12 06 2023|Categories: encriptació, openssl|

Text: echo "text super secret!" | openssl aes-256-cbc -a -pass pass:password -pbkdf2 U2FsdGVkX1/FVsTkQ9feiJNQYBUsokXRd/nQsxcwIKPJSpe61T73/k0Zy0EjVlrW echo "U2FsdGVkX1/FVsTkQ9feiJNQYBUsokXRd/nQsxcwIKPJSpe61T73/k0Zy0EjVlrW" | openssl aes-256-cbc -d -a -pass pass:password -pbkdf2 Fitxer: openssl aes-256-cbc [...]

Comentaris tancats a Encriptar i desencriptar amb openssl

Resum bash

By |21 02 2023|Categories: bash|

a l'inici de l'script... set -o errexit # Si una comanda falla, l'script s'atura, enlloc de continuar amb la següent línia set -o nounset # Farà [...]

Comentaris tancats a Resum bash

Afegir una acció a Dolphin (KDE)

By |17 02 2023|Categories: kde|

Hem de crear un fitxer a ~/.local/share/kio/servicemenus/ que acabi amb .dekstop Per exemple prova.desktop: [Desktop Entry] Type=Service MimeType=inode/directory; Actions=MSFcrear [Desktop Action MSFcrear] Name=Crea un fitxer Icon=/usr/share/icons/breeze/actions/symbolic/file-library-symbolic.svg Exec=touch [...]

Comentaris tancats a Afegir una acció a Dolphin (KDE)

Copiar el contingut d’un camp a un altre (HTML + JQuery)

By |30 03 2022|Categories: html, jquery|

<input type="text" id="camp1" name="camp1" value="" placeholder="escriu alguna cosa" > <input type="text" id="camp2" name="camp2" value=""> <a href="#" id="boto" name="boto" value="">omple el 1 camp i fes clic aquí</a> [...]

Comentaris tancats a Copiar el contingut d’un camp a un altre (HTML + JQuery)

Guardar imatges (i altres fitxers) a la base dades (MySQL) enlloc del disc dur

By |28 03 2022|Categories: mysql, php|

<?php $host = 'localhost'; $user = 'usuari'; $password = 'contrasenya'; $db = 'bdd'; mysqli_connect($host, $user, $password) or die(mysqli_error()); $con=mysqli_connect($host, $user, $password) or die(mysqli_error()); mysqli_select_db($con,$db) or die(mysqli_error()); $fitxer="https://i.imgur.com/VEIKbp0.png"; [...]

Comentaris tancats a Guardar imatges (i altres fitxers) a la base dades (MySQL) enlloc del disc dur

Imprimir amc PHP i CUPS

By |23 03 2022|Categories: cups, php|

Provat amb Canon i-sensys LBP212dw amb el driver Canon LBP211/212 UFR II i configurada a CUPS amb el nom provalpd i URL lpd://IP_IMPRESSORA/lp <!DOCTYPE html> <html> <body style="font-family: [...]

Comentaris tancats a Imprimir amc PHP i CUPS

Revisar estat disc NVME i altra informació RAID per software

By |22 03 2022|Categories: raid|

#!/bin/bash rm /tmp/estat_raid touch /tmp/estat_raid echo>>/tmp/estat_raid "<html><pre>" echo>>/tmp/estat_raid "" echo>>/tmp/estat_raid "------------------------" echo>>/tmp/estat_raid "- smart-log /dev/nvme0 -" echo>>/tmp/estat_raid "------------------------" nvme>>/tmp/estat_raid smart-log /dev/nvme0 echo>>/tmp/estat_raid "" echo>>/tmp/estat_raid "------------------------" echo>>/tmp/estat_raid "- [...]

Comentaris tancats a Revisar estat disc NVME i altra informació RAID per software

Varis crontab

By |22 03 2022|Categories: bash|

Interessant definir el destinatari qualsevol mail generat per alguna tasca del crontab... MAIL="destinatari@domini.tld"   Per evitar problemes amb els paths, més val definir-lo... PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

Comentaris tancats a Varis crontab

RAID per hardware

By |22 03 2022|Categories: raid|

El primer que cal fer és identificar la controlador RAID ... lspci | egrep -i 'raid' 02:00.0 RAID bus controller: Broadcom / LSI MegaRAID Tri-Mode SAS3408 (rev [...]

Comentaris tancats a RAID per hardware

Funcions amb bash

By |20 09 2021|Categories: bash|

Ús molt bàsic de funcions amb bash #!/usr/bin/env bash neteja_logs(){ dies=$1 echo "[ INFO ] - Executant la neteja de logs - $dies dies." if [[ [...]

Comentaris tancats a Funcions amb bash

Bàsics de grep i sed,

By |14 09 2021|Categories: bash|

Busquem qualsevol valor entre 1910 i 1919... grep "191[0-9] fitxer.txt" Busquem "albe" o "hawk"... egrep -i "albe|hawk" fitxer.txt Canviem universe per Universe. La "g" vol [...]

Comentaris tancats a Bàsics de grep i sed,

Saber data de l’últim login de cada usuari a Active Directory

By |15 03 2021|Categories: active directory, windows|

$Path = "C:\LastLogon.csv" Get-ADUser -Filter {enabled -eq $true} -Properties LastLogonTimeStamp | Select-Object Name,@{Name=”Stamp”; Expression={[DateTime]::FromFileTime($_.lastLogonTimestamp).ToString(‘yyyy-MM-dd_hh:mm:ss’)}} | Export-Csv -Path $Path –notypeinformation

Comentaris tancats a Saber data de l’últim login de cada usuari a Active Directory

Query SQL per exportar els productes de woocommerce

By |24 02 2021|Categories: mysql, wordpress|

SELECT p.ID, p.post_title 'Name', p.post_content 'Description', IF (meta.meta_key = '_sku', meta.meta_value, null) 'SKU', IF (meta.meta_key = '_price', meta.meta_value, null) 'Price', IF (meta.meta_key = '_weight', meta_value, null) 'Weight' [...]

Comentaris tancats a Query SQL per exportar els productes de woocommerce

Optimitzar el temps d’inici d’Ubuntu (o qualsevol sistema basat en systemd)

By |29 12 2019|Categories: bash, linux, ubuntu|

Primer ens convés saber quan tarda el sistema a engegar... systemd-analyze Veure el detall de cada servei... systemd-analyze blame Un cop identificat el servei que [...]

Comentaris tancats a Optimitzar el temps d’inici d’Ubuntu (o qualsevol sistema basat en systemd)

Ping amb timeout

By |20 12 2019|Categories: bash|

Amb linux, si es perden pings no es veu al moment. Podem afegir aquestes opcions ... ping -D -O 8.8.8.8 Si ho volem fer per [...]

Comentaris tancats a Ping amb timeout

Unir fitxers PDF

By |15 10 2019|Categories: bash|

Necessitem el paquet poppler-utils, per tant, l'instal·lem... apt-get install poppler-utils Un cop instal·lat, ja podem unir els fitxers... pdfunite /ruta/als/fitxers/origen/*.pdf /ruta/al/fitxer/desti.pdf

Comentaris tancats a Unir fitxers PDF

Enviar emails amb php y MySQL

By |02 08 2019|Categories: mysql, php|

<!-- inici header --> <!DOCTYPE html> <html lang="ca"> <head> <title>ENVIAR EMAILS CONSULTANT BASE DE DADES</title> <link rel="stylesheet" href="estil.css"> <meta http-equiv="Content-type" content="text/html;charset=utf-8" /> <meta charset="UTF-8"> <meta name="keywords" [...]

Comentaris tancats a Enviar emails amb php y MySQL

Descarregar automàticament d’una bústia POP3 amb bash

By |01 03 2019|Categories: bash, linux, mail, mx|

El seguënt document explica com descarregar automàticament els fitxers d'una bústia de correu POP3 i extreure'n els fitxers adjunts. Hem de tenir instal·lats els següents paquets... apt-get [...]

Comentaris tancats a Descarregar automàticament d’una bústia POP3 amb bash

Dades per configurar el correu de IONOS (1and1) a partir del 2019

By |22 01 2019|Categories: 1and1, ionos, mail|

Per tal de configurar qualsevol client de correu (Outlook, Thunderbird, Mail, etc.) o dispositiu mòbil... usuari: email contrasenya: XXXXXX Webmail: https://mail.ionos.es/ Servidor IMAP: imap.ionos.es (SSL port 993) [...]

Comentaris tancats a Dades per configurar el correu de IONOS (1and1) a partir del 2019

Ús bàsic de wget

By |14 01 2019|Categories: bash|

Útil per executar un script sense guardar tenir en compte la resposta (l'enviem a /dev/null) ... wget -q -O /dev/null http://domini.tld/script.php Limitar la velocitat a 500 [...]

Comentaris tancats a Ús bàsic de wget