Blog de temes informàtics

Aquest blog està destinat a un públic més aviat tècnic. No espereu trobar com fer una truita de patates, com van anar les passades vacances o fotos demostrant la felicitat que ens desborda.

/Blog
Blog2019-07-27T00:30:36+02:00

Funcions amb bash

By |20 09 2021|Categories: bash|

Ús molt bàsic de funcions amb bash #!/usr/bin/env bash neteja_logs(){ dies=$1 echo "[ INFO ] - Executant la neteja de logs - $dies dies." if [[ [...]

Comentaris tancats a Funcions amb bash

Bàsics de grep i sed,

By |14 09 2021|Categories: bash|

Busquem qualsevol valor entre 1910 i 1919... grep "191[0-9] fitxer.txt" Busquem "albe" o "hawk"... egrep -i "albe|hawk" fitxer.txt Canviem universe per Universe. La "g" vol [...]

Comentaris tancats a Bàsics de grep i sed,

Saber data de l’últim login de cada usuari a Active Directory

By |15 03 2021|Categories: active directory, windows|

$Path = "C:\LastLogon.csv" Get-ADUser -Filter {enabled -eq $true} -Properties LastLogonTimeStamp | Select-Object Name,@{Name=”Stamp”; Expression={[DateTime]::FromFileTime($_.lastLogonTimestamp).ToString(‘yyyy-MM-dd_hh:mm:ss’)}} | Export-Csv -Path $Path –notypeinformation

Comentaris tancats a Saber data de l’últim login de cada usuari a Active Directory

Query SQL per exportar els productes de woocommerce

By |24 02 2021|Categories: mysql, wordpress|

SELECT p.ID, p.post_title 'Name', p.post_content 'Description', IF (meta.meta_key = '_sku', meta.meta_value, null) 'SKU', IF (meta.meta_key = '_price', meta.meta_value, null) 'Price', IF (meta.meta_key = '_weight', meta_value, null) 'Weight' [...]

Comentaris tancats a Query SQL per exportar els productes de woocommerce

Optimitzar el temps d’inici d’Ubuntu (o qualsevol sistema basat en systemd)

By |29 12 2019|Categories: bash, linux, ubuntu|

Primer ens convés saber quan tarda el sistema a engegar... systemd-analyze Veure el detall de cada servei... systemd-analyze blame Un cop identificat el servei que [...]

Comentaris tancats a Optimitzar el temps d’inici d’Ubuntu (o qualsevol sistema basat en systemd)

Ping amb timeout

By |20 12 2019|Categories: bash|

Amb linux, si es perden pings no es veu al moment. Podem afegir aquestes opcions ... ping -D -O 8.8.8.8 Si ho volem fer per [...]

Comentaris tancats a Ping amb timeout

Unir fitxers PDF

By |15 10 2019|Categories: bash|

Necessitem el paquet poppler-utils, per tant, l'instal·lem... apt-get install poppler-utils Un cop instal·lat, ja podem unir els fitxers... pdfunite /ruta/als/fitxers/origen/*.pdf /ruta/al/fitxer/desti.pdf

Comentaris tancats a Unir fitxers PDF

Enviar emails amb php y MySQL

By |02 08 2019|Categories: mysql, php|

<!-- inici header --> <!DOCTYPE html> <html lang="ca"> <head> <title>ENVIAR EMAILS CONSULTANT BASE DE DADES</title> <link rel="stylesheet" href="estil.css"> <meta http-equiv="Content-type" content="text/html;charset=utf-8" /> <meta charset="UTF-8"> <meta name="keywords" [...]

Comentaris tancats a Enviar emails amb php y MySQL

Descarregar automàticament d’una bústia POP3 amb bash

By |01 03 2019|Categories: bash, linux, mail, mx|

El seguënt document explica com descarregar automàticament els fitxers d'una bústia de correu POP3 i extreure'n els fitxers adjunts. Hem de tenir instal·lats els següents paquets... apt-get [...]

Comentaris tancats a Descarregar automàticament d’una bústia POP3 amb bash

Dades per configurar el correu de IONOS (1and1) a partir del 2019

By |22 01 2019|Categories: 1and1, ionos, mail|

Per tal de configurar qualsevol client de correu (Outlook, Thunderbird, Mail, etc.) o dispositiu mòbil... usuari: email contrasenya: XXXXXX Webmail: https://mail.ionos.es/ Servidor IMAP: imap.ionos.es (SSL port 993) [...]

Comentaris tancats a Dades per configurar el correu de IONOS (1and1) a partir del 2019

Ús bàsic de wget

By |14 01 2019|Categories: bash|

Útil per executar un script sense guardar tenir en compte la resposta (l'enviem a /dev/null) ... wget -q -O /dev/null http://domini.tld/script.php Limitar la velocitat a 500 [...]

Comentaris tancats a Ús bàsic de wget