Bàsics de grep i sed,

Busquem qualsevol valor entre 1910 i 1919…

grep "191[0-9] fitxer.txt"

Busquem “albe” o “hawk”…

egrep -i "albe|hawk" fitxer.txt

Canviem universe per Universe. La “g” vol dir que canviarà totes les coincidències de totes les línies…

cat quotes.txt | sed 's/universe/Universe/g'

Només ho canviarà si troba la cadena a les línies 1 i 3.

sed '1,3 s/universe/Universe/g' fitxer.txt

Només canviarà la 2a conicidència.

sed 's/universe/Universe/2' fitxer.txt

Tots el anteriors, no canviaran el fitxer original. Si el volem canviar, hem d’afegir -i …

sed -i 's/universe/Universe/g' fitxer.txt

https://www.redhat.com/sysadmin/linux-text-manipulation-tools

2021-09-14T09:14:33+02:0014 09 2021|bash|