SSH port forwarding (o túnell SSH)

En aquest exemple, aconseguim accedir via VNC a una màquina sense cap port directe obert al router (NAT).

Els servidor VNC utilitza el port 5900 i la IP és 192.168.1.194

El servidor que tenim accés SSH te la IP pública 80.x.x.x, la privada 192.168.1.190 i està escoltant al port 8082 (enlloc del 22 habitual).

Al PC de client (el de casa) amb linux fem

ssh -L 9001:192.168.1.194:5900 80.x.x.x -p 8082

Llavors, des del mateix PC de casa cal instal·lar RealVNC i connectar a localhost:9001

Ja tenim accés al servidor VNC.

2019-08-02T09:39:01+02:0001 04 2019|linux, ssh|