Veure totes les tasques programades de tots els usuaris amb crontab

Per llistar el contingut de tots els crontab de tots els usuaris del sistema, podem executar aquest codi…

for user in $(cut -f1 -d: /etc/passwd); do echo "USUARI: "$user; crontab -u $user -l; done

Una altra opció per a sistemes basats en Debian, és mirar els fitxers que hi ha a /var/spool/cron/crontabs/

ls /var/spool/cron/crontabs/

L’anterior per a sistemes basats en Redhat, els fitxers els trobarem a /var/spool/cron/

2019-08-02T09:38:49+02:0014 03 2019|bash|