Túnel SSH invers

Gràcies als túnels SSH, podem connectar-nos a un PC remot que està darrera un router sense cap port obert utilitzant un servidor SSH intermediari.El següent exemple, permet connectar-nos al port VNC (5900) del PC VNC posant la IP del SERVIDOR SSH intermediari i el port 10000 al client VNC del PC SUPORT on iniciarem la connexió.

Amb linux, necessitem utilitzar l'opció -R ...
ssh usuari@servidor_ssh_intermediari -R 10000:localhost:5900
Amb Windows, podem fer servir el client Bitvise i configurar una regla S2C ...Finalment, al PC on volem iniciar la connexió...Cal obrir el port 10000 al firewall del SERVIDOR SSH, i posar la IP pública des d'on iniciarem al connexió a les IP permeses a aquest port (IP pública del PC SUPORT).

2022-03-22T12:33:00+01:0022 03 2022|bash, bitvise, ssh|