MySQL i PHP connexió bàsica

Per mostrar els resultat d’una consulta a un servidor MySQL amb PHP, el més senzill és quelcom similar a això…

// Dades de connexió...
$link=mysqli_connect("servidor","usuari","contrasenya","nom_basededades");
// Provem la connexió...
if (mysqli_connect_errno())
{
    echo "No s'ha pogut connectar al servidor MySQL: " . mysqli_connect_error();
}
// Consulta...
$result=mysqli_query($link,"SELECT * from TAULA");
// Creem array amb dades...
$data=mysqli_fetch_assoc($result);
// Mostrem dades...
echo "Resultat: ".$data['CAMP'];
// Alliberem resultat...
mysqli_free_result($result);
// Tanquem la connexió...
mysqli_close($link);

resultat…

Resultat: 1

L’exemple anterior, només mostrarà el primer resultat, si els volem mostrar tots, hem d’introduïr el while

// Dades de connexió...
$link=mysqli_connect("servidor","usuari","contrasenya","nom_basededades");
// Provem la connexió...
if (mysqli_connect_errno())
{
    echo "No s'ha pogut connectar al servidor MySQL: " . mysqli_connect_error();
}
// Consulta...
$result=mysqli_query($link,"SELECT * from TAULA");
// Creem array amb dades...
$data=mysqli_fetch_assoc($result);
// Mostrem dades...
echo "Resultat: ".$data['ID'];
// l'anterior, en cas de múltiples resultats, només mostrarà el primer 
// per mostrar tots els resultats...
while($array = mysqli_fetch_assoc($result)) 
{ 
    echo "<br> Amb while:".$array[CAMP];
} 
// Alliberem resultat...
mysqli_free_result($result);
// Tanquem la connexió...
mysqli_close($link);

resultat…

Resultat: 1
Amb while:2
Amb while:3

Si ens fixem amb l’exmple anterior, tenim separat el primer resultat dels dos següents, per agrupar-ho i fer-ho tot més senzill, eliminem un parell de línies i ho deixem així…

// Dades de connexió...
$link=mysqli_connect("servidor","usuari","contrasenya","nom_basededades");
// Provem la connexió...
if (mysqli_connect_errno())
{
    echo "No s'ha pogut connectar al servidor MySQL: " . mysqli_connect_error();
}
// Consulta...
$result=mysqli_query($link,"SELECT * from TAULA");
// Creem array amb dades...
while($array = mysqli_fetch_assoc($result)) 
{ 
    echo "<br> Amb while:".$array[CAMP];
} 
// Alliberem resultat...
mysqli_free_result($result);
// Tanquem la connexió...
mysqli_close($link);

resultat…

Amb while 1
Amb while:2
Amb while:3

D’aquesta manera és tot plegat més consistent.

2019-08-02T09:37:49+02:0028 01 2019|mysql, php|