Afegir CAPTCHA al formulari per defecte de prestashop 1.6

Cridem el codi de Google amb el header

<script src='https://www.google.com/recaptcha/api.js'></script>

A la funció postProcess, hi afegim la validació (linies 54 i 55)…

        $this->errors[] = Tools::displayError('Bad file extension');
      } elseif (!($gcaptcha = (int)(Tools::getValue('g-recaptcha-response')))) {
        $this->errors[] = Tools::displayError('Captcha no verificat');
      } else {
        $customer = $this->context->customer;
        if (!$customer->id) {
          $customer->getByEmail($from);
        }

Posem el CAPTCHA a on convingui del formuari…

<div class="g-recaptcha" data-sitekey="CLAU_DE_GOOGLE"></div>
2019-01-17T20:38:09+01:0009 01 2019|mx, prestashop|