Passar cadena en base64 a binari

base64 -d fitxer_de_text_amb_la_cadena.txt > fitxer_resultant.ext
2023-02-09T09:28:54+01:0008 02 2023|bash|