Redimensionar una imatge de disc creada amb dd

# muntem l’imatge
losetup /dev/loop24 raspberry_la_moixina.img
# que el kernel llegeixi les particions
partprobe /dev/loop24
# redimensionem la partició que volem
gparted /dev/loop24
# desmuntem
losetup -d /dev/loop24
# comprobem
fdisk -l raspberry_la_moixina.img
# fem el fitxer més petit
truncate -s 7GB raspberry_la_moixina.img

https://superuser.com/questions/610819/how-to-resize-img-file-created-with-dd

https://unix.stackexchange.com/questions/247256/how-do-i-resize-a-partition-on-an-img-file

PDF de referència

2023-02-01T17:35:56+01:0001 02 2023|bash, raspberry|