Guardar imatges (i altres fitxers) a la base dades (MySQL) enlloc del disc dur

<?php

$host    = 'localhost';
$user    = 'usuari';
$password  = 'contrasenya';
$db     = 'bdd';
mysqli_connect($host, $user, $password) or die(mysqli_error());
$con=mysqli_connect($host, $user, $password) or die(mysqli_error());
mysqli_select_db($con,$db) or die(mysqli_error());


$fitxer="https://i.imgur.com/VEIKbp0.png";

/*
Alternativa... (no podem fer servir un fitxer remot, l'hem de tenir al disc dur del servidor)
// Opcional... (si ens convé més informació del fitxer)
//$fileName = $_FILES['userfile']['name'];
//$tmpName = $_FILES['userfile']['tmp_name'];
//$fileSize = $_FILES['userfile']['size'];
//$fileType = $_FILES['userfile']['type'];
$fp   = fopen($fitxer, 'r');
$content = fread($fp, filesize($fitxer));
$content = addslashes($content);
*/

$content=addslashes(file_get_contents($fitxer));
$dades=$content;

$sql = mysqli_query($con,"INSERT INTO taula(camp_blob) VALUES ('".$dades."')");

$qdades = mysqli_query($con,"SELECT * FROM taula");
while ($rdades = mysqli_fetch_array($qdades,MYSQLI_ASSOC))
{
    echo '<br><br>Imatge...<br><img src = "data:image/png;base64,' . base64_encode($rdades['camp_blob']) . '" width = "50px" height = "50px"/>';
}


/*

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-the-mysql-blob-data-type-to-store-images-with-php-on-ubuntu-18-04
*/
?>
2022-03-28T13:15:20+02:0028 03 2022|mysql, php|