Copiar fitxers recursivament entre servidors ESXi de VMWare

scp -v -c aes128-ctr -r /directori/origen/* USER@IP_ADDRESS:/directori/desti/
2019-08-02T11:03:38+02:0005 08 2019|bash, vmware|