Veure serveis habilitats amb systemd

Podem veure tots els serveis que s’engeguen a l’inici amb aquesta comanda…

systemctl list-unit-files | grep enabled

per aturar i desactivar l’inici d’AnyDesk …

systemctl list-unit-files | grep enabled|grep -i desk 
sudo service anydesk stop 
sudo systemctl disable  anydesk.service 
2019-08-02T09:39:11+02:0010 06 2019|ubuntu|