Descarregar automàticament d’una bústia POP3 amb bash

El seguënt document explica com descarregar automàticament els fitxers d’una bústia de correu POP3 i extreure’n els fitxers adjunts.

Hem de tenir instal·lats els següents paquets…

apt-get install mpack fetchmail procmail

Per anar bé, hem de crear un usuari, per no fer-ho des de root …

useradd -m usuaripop3

Ens convertim amb el nou usuari. Tot seguit creem i omplim els fitxers de configuració (exemple amb Gmail)…

su usuaripop3

touch /home/usuaripop3/.fetchmailrc

echo>/home/usuaripop3/.fetchmailrc poll pop.gmail.com with proto pop3:
echo>>/home/usuaripop3/.fetchmailrc    user "bustia@domini.tld" there has password "XXXXXXX"
echo>>/home/usuaripop3/.fetchmailrc    is usuaripop3 here and wants ssl nokeep
echo>>/home/usuaripop3/.fetchmailrc    mda "/usr/bin/procmail -t /home/usuaripop3/.procmailrc"

chmod 700 .fetchmailrc

touch /home/usuaripop3/.procmailrc

echo>/home/usuaripop3/.procmailrc MAILDIR=/home/usuaripop3/
echo>>/home/usuaripop3/.procmailrc VERBOSE=on
echo>>/home/usuaripop3/.procmailrc :0
echo>>/home/usuaripop3/.procmailrc mail/

Ja ho tenim.

Comprovem si hi ha nous correus…

fetchmail -cvN

fetchmail: --check mode enabled, not fetching mail
fetchmail: 6.3.26 querying pop.gmail.com (protocol POP3) at Tue 29 Jan 2019 08:49:17 AM CET: poll started
Trying to connect to 2a00:1450:400c:c0b::6d/995...connected.
fetchmail: Server certificate:
fetchmail: Issuer Organization: Google Trust Services
fetchmail: Issuer CommonName: Google Internet Authority G3
fetchmail: Subject CommonName: pop.gmail.com
fetchmail: Subject Alternative Name: pop.gmail.com
fetchmail: pop.gmail.com key fingerprint: BC:65:CC:F1:F4:94:4C:9E:CA:3F:93:65:6A:8C:AE:5D
fetchmail: SSL/TLS: using protocol TLSv1.2, cipher ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 128/128 secret/processed bits
fetchmail: POP3< +OK Gpop ready for requests from 2001:8d8:812:4c00::6c:f4be z22mb4093391lfi
fetchmail: POP3> CAPA
fetchmail: POP3< +OK Capability list follows
fetchmail: POP3< USER
fetchmail: POP3< RESP-CODES
fetchmail: POP3< EXPIRE 0
fetchmail: POP3< LOGIN-DELAY 300
fetchmail: POP3< TOP
fetchmail: POP3< UIDL
fetchmail: POP3< X-GOOGLE-RICO
fetchmail: POP3< SASL PLAIN XOAUTH2 OAUTHBEARER
fetchmail: POP3< .
fetchmail: POP3> USER bustia@domini.tld
fetchmail: POP3< +OK send PASS
fetchmail: POP3> PASS *
fetchmail: POP3< +OK Welcome.
fetchmail: POP3> STAT
fetchmail: POP3< +OK 1 69054
fetchmail: POP3> LAST
fetchmail: POP3< -ERR Not supported
fetchmail: Not supported
fetchmail: POP3> UIDL
fetchmail: POP3< +OK
fetchmail: POP3< 1 GmailId1689894f05b3e623
fetchmail: POP3< .
1 message for bustia@domini.tld at pop.gmail.com (69054 octets).
fetchmail: POP3> QUIT
fetchmail: POP3< +OK Farewell.
fetchmail: 6.3.26 querying pop.gmail.com (protocol POP3) at Tue 29 Jan 2019 08:49:19 AM CET: poll completed
fetchmail: normal termination, status 0

Veiem que tenim un email nou (1 message for bustia@domini.tld at pop.gmail.com (69054 octets)).

Provem de descarregar els nous correus…

fetchmail -vN

fetchmail: 6.3.26 querying pop.gmail.com (protocol POP3) at Tue 29 Jan 2019 08:49:56 AM CET: poll started
Trying to connect to 2a00:1450:400c:c0c::6d/995...connected.
fetchmail: Server certificate:
fetchmail: Issuer Organization: Google Trust Services
fetchmail: Issuer CommonName: Google Internet Authority G3
fetchmail: Subject CommonName: pop.gmail.com
fetchmail: Subject Alternative Name: pop.gmail.com
fetchmail: pop.gmail.com key fingerprint: BC:65:CC:F1:F4:94:4C:9E:CA:3F:93:65:6A:8C:AE:5D
fetchmail: SSL/TLS: using protocol TLSv1.2, cipher ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 128/128 secret/processed bits
fetchmail: POP3< +OK Gpop ready for requests from 2001:8d8:812:4c00::6c:f4be l124mb4547005lfe
fetchmail: POP3> CAPA
fetchmail: POP3< +OK Capability list follows
fetchmail: POP3< USER
fetchmail: POP3< RESP-CODES
fetchmail: POP3< EXPIRE 0
fetchmail: POP3< LOGIN-DELAY 300
fetchmail: POP3< TOP
fetchmail: POP3< UIDL
fetchmail: POP3< X-GOOGLE-RICO
fetchmail: POP3< SASL PLAIN XOAUTH2 OAUTHBEARER
fetchmail: POP3< .
fetchmail: POP3> USER bustia@domini.tld
fetchmail: POP3< +OK send PASS
fetchmail: POP3> PASS *
fetchmail: POP3< +OK Welcome.
fetchmail: POP3> STAT
fetchmail: POP3< +OK 1 69054
fetchmail: POP3> LAST
fetchmail: POP3< -ERR Not supported
fetchmail: Not supported
fetchmail: POP3> UIDL
fetchmail: POP3< +OK
fetchmail: POP3< 1 GmailId1689894f05b3e623
fetchmail: POP3< .
1 message for bustia@domini.tld at pop.gmail.com (69054 octets).
fetchmail: POP3> LIST 1
fetchmail: POP3< +OK 1 69054
fetchmail: POP3> TOP 1 99999999
fetchmail: POP3< +OK message follows
reading message bustia@domini.tld@gmail-pop.l.google.com:1 of 1 (69054 octets) #***************************************************.**********************************.************************.**************.**************.****************.*******************.*****************.******************.*************.**************.*************.*************.*************.*************.*************.*************.*************.**************.*************.*************.*************.*************.*************.*************.*************.**************.*************.*************.*************.*************.*************.*************.*************.**************.*************.*************.*************.*************.*************.*************.*************.**************.*************.*************.*************.*************.*************.*************.**************.*************.*************.*************.*************.*************.*************.*************.**************.*************.*************.*************.*************.*************.***procmail: [11658] Tue Jan 29 08:49:59 2019
procmail: Assigning "LASTFOLDER=mail/new/1548748199.11658_0.s20627470"
 Subject: prova
 Folder: mail/new/1548748199.11658_0.s20627470              68283
 flushed
fetchmail: POP3> DELE 1
fetchmail: POP3< +OK marked for deletion
fetchmail: POP3> QUIT
fetchmail: POP3< +OK Farewell.
fetchmail: 6.3.26 querying pop.gmail.com (protocol POP3) at Tue 29 Jan 2019 08:49:59 AM CET: poll completed
fetchmail: normal termination, status 0

Trobarem el correu a la carpeta /home/usuaripop3/mail/new

Només ens falta extreure els adjunts dels correus nous…

cd /home/usuaripop3/mail/

munpack /home/usuaripop3/mail/new/*
 tempdesc.txt: File exists
 Did not find anything to unpack from /home/usuaripop3/mail/new/1548746227.7221_0.s20627470
 tempdesc.txt: File exists
 337102797792-1.pdf (application/pdf)

A la carpeta /home/usuaripop3/mail/ hi tindrem els fitxers adjunts

Si convé podem crear un script que ho faci tot plegat i mogui els fitxer al destí que ens convingui. Aquest script, l’hauriem d’afegir al crontab de l’usuari per tal que s’executi periodicament…

[/code lang="bash"]crontab -e -u usuaripop3
0 6 * * * /ruta/a/l/script.sh[/code]

2019-08-02T09:38:40+02:0001 03 2019|bash, linux, mail, mx|