Veure les taules més grans d’una base de dades MySQL

Amb la següent instrucció veure ma mida de cada taula, ordenades de més grans a més petites…

SELECT table_name , round(((data_length + index_length) / 1024 / 1024), 2) as SIZE_MB FROM information_schema.TABLES WHERE table_schema = DATABASE() ORDER BY SIZE_MB DESC;
2020-01-08T14:24:22+01:0008 01 2020|mysql|