Buscar fitxers grans amb bash

llistem el 10 fitxers més grans dins el directori actual (recursivament)…

find ./ -type f -printf '%s %p\n'| sort -nr | head -n 10

el mateix que l’anterior, però només els fitxers .zip…

find ./ -type f -iname "*.zip" -printf '%s %p\n'| sort -nr | head -n 10

busquem fitxers més grans de 20 megabytes …

find ./ -type f -size +20000k -exec ls -lh {} \;

llistem el 10 directoris més grans dins el directori especificat (recursivament)…

du -a /var | sort -n -r | head -n 10

alternativa a l’anterior, més fàcil de llegir…

du -Sh | sort -rh | head -5
2019-08-02T09:37:21+02:0018 01 2019|bash|