Connexions des de consola: nmcli

Veure estat general…

nmcli general status

Una cosa són les connexions, que definim un nom (NOM_PROVES)…

# creem la connexió ...
nmcli connection add type ethernet ifname NOM_PROVES
# veiem que s'ha creat ...
nmcli connection show
# mirem quina està activa ...
nmcli connection show --active
# assignem IP ...
nmcli connection modify NOM_PROVES ipv4.address 192.168.1.40/24
# que és una assignació manual (no DHCP)...
nmcli connection modify NOM_PROVES ipv4.method manual
# aixequem la connexió ...
nmcli connection up "NOM_PROVES"
# desactivem la connexió ...
nmcli connection down NOM_PROVES
# activem DHCP ...
nmcli connection modify NOM_PROVES ipv4.method auto

Una altra cosa, són els dispositius …

# veure estat...
nmcli device status
# detalls d'un dispositiu concret...
nmcli device show enp1s0
2021-08-10T09:31:34+02:0010 08 2021|linux|