Actualitzar nova versió JAVA i seleccionar la que utilitzem

sudo apt install openjdk-11-jdk
sudo update-alternatives --config java
2021-08-27T12:53:05+02:0027 08 2021|java, linux|