Varis crontab

Interessant definir el destinatari qualsevol mail generat per alguna tasca del crontab…

MAIL="destinatari@domini.tld"

 

Per evitar problemes amb els paths, més val definir-lo…

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
2022-03-22T13:35:40+01:0022 03 2022|bash|