Tractament d’imatges amb bash

exemple que processa les imatges del directori actual (només les modificades els últims 5 dies) i les redimensiona a 125×125 píxels (posant-les al directori ../125)…

for fitxer in `find ./ -mmin -7200 -printf "%f\n"`
do
 if [[ $(file --mime-type -b "$fitxer") == image/j* ]]
 then
  DIMS=`identify "${fitxer}" | awk '{print $3}'`
  WIDTH=`identify -format '%w' $fitxer`
  HEIGHT=`identify -format '%h' $fitxer`
  if [ "$WIDTH" -gt "$HEIGHT" ]
  then
   #es horitzontal
   convert $fitxer -gravity center -extent ${WIDTH}x${WIDTH} tmp_${fitxer}
  fi
  if [ "$HEIGHT" -gt "$WIDTH" ]
  then
   #es vertical
   convert $fitxer -gravity center -extent ${HEIGHT}x${HEIGHT} tmp_${fitxer}
  fi
  if [ "$HEIGHT" == "$WIDTH" ]
  then
   cp $fitxer tmp_${fitxer}
  fi
  WIDTH=`identify -format '%w' tmp_${fitxer}`
  if [ "$WIDTH" -gt "125" ]
   then
   convert tmp_${fitxer} -resize 125x125 ../125/${fitxer}
  fi
 \rm tmp_${fitxer}
 fi
done
2019-01-18T17:20:48+01:0010 01 2019|bash, imatges|