Funcionament bàsic GIT

#### com usuari git...
cd /home/git
git init --bare nom_repositori.git
#### com a root...
cd /ruta/al/codi
git init && git remote add origin git@domini.tld:nom_repositori.git
git add .
git commit -m 'inici'
git push origin master
cd /directori/de/treball
#### rebem canvis
git pull origin master (PASSWORD)
#### treballem
#### pugem canvis
git add .
git commit -m 'canvi product'
git push origin master
#### Per veure el registres de versions pujades
git log
#### Per baixar fitxers
git pull origin master
#### ..... anterior en plan hard
git reset --hard origin/master
#### GITIGNORE
#### Per afegir fitxer .gitignore, ens dirigim directori original de desenvolupament:
touch .gitignore
#### Editar el fitxer .gitignore
<name filename>
#### Si s'ha afegit el gitignore després
git rm --cached <filename>
#### I tornem a pujar fitxers
2019-01-17T20:38:09+01:0009 01 2019|bash, linux, mx|