Copiar el contingut d’un camp a un altre (HTML + JQuery)

<input type="text" id="camp1" name="camp1" value="" placeholder="escriu alguna cosa" >
<input type="text" id="camp2" name="camp2" value="">
<a href="#" id="boto" name="boto" value="">omple el 1 camp i fes clic aquí</a>
$("#boto").click(function(){
$("#camp2").val($("#camp1").val());
});
2022-03-30T11:58:02+02:0030 03 2022|html, jquery|