Gestió bàsica RAID

Tota la infomaració dels volums…

vgdisplay

Veure mida total del volum…

pvs

Com està repartit l’espai ocupat…

lvs

Les següents línies afegeixen els GB que especifiquem a mida ja exitent…

lvextend -L+210G /dev/vg00/var
lvextend -L+26G /dev/vg00/usr
resize2fs /dev/mapper/vg00-var
resize2fs /dev/mapper/vg00-usr
2019-12-16T12:55:47+01:0009 01 2019|linux, raid|