Gestió bàsica RAID

Les següents línies afegeixen els GB que especifiquem a mida ja exitent…

lvextend -L+210G /dev/vg00/var
lvextend -L+26G /dev/vg00/usr
resize2fs /dev/mapper/vg00-var
resize2fs /dev/mapper/vg00-usr
2019-01-18T17:55:34+02:0009 01 2019|linux, raid|