Buscar fitxers recursivament i ordenar per data de modificació

find $1 -type f -exec stat --format '%Y :%y %n' "{}" \; | sort -nr | cut -d: -f2- | head
2021-05-06T10:20:19+02:0006 05 2021|bash, linux|