Funcions amb bash

Ús molt bàsic de funcions amb bash

#!/usr/bin/env bash

neteja_logs(){
    dies=$1
    echo "[ INFO ] - Executant la neteja de logs - $dies dies."

    if [[ -z "$dies" ]]
    then
        echo "[ ERROR ] - Cal especificar el número de dies, per exemple: neteja_logs 10"
        return 1
    fi

    if [[ -d "/home/usuari/ProjecteX/logs" ]]
    then
        find -name "*.log" -type f -mtime +$dies -delete
        echo "[ SUCCESS ] - Neteja acabada."
    else
        echo "[ ERROR ] - Directori inexistent. No s'ha dut a terme la neteja."
        return 1
    fi
}

# Cridem la funció...

neteja_logs $1
echo "++ Codi de sortida de la funció neteja_logs: $?"
2021-09-20T10:20:56+02:0020 09 2021|bash|