Ressaltar codi amb wordpress

Podem utilitzar el pluginSyntaxHighlighter Evolved: https://wordpress.org/plugins/syntaxhighlighter/

Opcions disponibles:

autolinks > link URL automàticament: true / false

classname > classe extra: string

collapse > replegar el bloc de codi per defecte: true / false

firstline > si mostrem el número de línia, podem espeficiar per quin comença: int

gutter > activar o desactivar números de línia: true / false

highlight > números de línia que volem destacar, per exemple: 2,5-10,12

htmlscript > per si barrajem HTML i PHP per exemple: true / false

light > mode clar, desabilitat gutter i toolbar: true / false

padlinenumbers > controla el paddins del número de línia: false (no padding) / true (automatic padding) / integer

title (v3) > títol abans del codi (útil amb collapse): string

toolbar > barra d’eines (simbol ?): true / false

langlanguage

2019-01-17T20:38:09+01:0008 01 2019|wordpress|