Evaluar si fitxer s’ha modificar els últims N dies

Aquest exemple, evalua si una imatge s’ha modificat durant els últims 2 dies, si fa més dies que s’ha modificat, no fa res…

nom_imatge_sense_extensio="imatge1"
[[ ! -z `find ./$nom_imatge_sense_extensio".jpg" -mtime -2` ]]
if [ $? -eq 0 ]
then
  echo "si, s'ha modificat els últims 2 dies"
fi
2019-01-18T17:21:10+01:0010 01 2019|bash|