Ping amb timeout

Amb linux, si es perden pings no es veu al moment. Podem afegir aquestes opcions …

ping -D -O 8.8.8.8

Si ho volem fer per decfecte…

nano ~/.bashrc

alias ping=’ping -D -O’

2019-12-20T10:11:45+01:0020 12 2019|bash|