Error a la comunicació de retorn entre Apache i OpenID

Després de muntar l’openID amb Apache i Google ens podem trobar que la redirecció després del login no fuciona, donant un error al cap d’una bona estona.

Si ens fixem amb la URL resultant, veiem que parla del port 7081.

Buscant dins el directori /etc (grep -r 7081 /etc/) trobem que totes les plantilles dels vhosts fan referència a aquest port. Fent un cerca a Google trobem aquesta solució: https://support.plesk.com/hc/en-us/articles/360003656293-Plesk-builds-Apache-configuration-files-to-use-7080-and-7081-ports-while-nginx-is-not-installed

Bàsicament, hem d’anar a Tools & Settings > Services Management i aturar Reverse Proxy Server (nginx) …

Tot torna a funcionar.

2019-08-02T09:38:22+02:0024 02 2019|Apache, google, plesk|