Redireccionar recursivament

Podem redireccionar recursivament qualsevol petició web (es pot posar URL o fitxer, a la tercera linia).

Per fer-ho, afegim les següents línies al fitxer .htaccess

RewriteEngine on
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*) https://dominidesti.tld [NC]
2019-02-26T09:30:39+02:0008 01 2019|Apache|