Analizar logs d’apache amb goaccess

GoAccess és una eina per executar des del terminal.

Ens generarà, si volem, un fitxer HTML

Un cop instal·lat, cal editar el fixer /etc/goaccess/goaccess.conf i canviar la ubicació del fitxer de log que volem analitzar (en el meu exemple, línia 325):

log-file /var/log/apache2/access.log

Si amb els formats standard, no li agrada el format del log, podem jugar-hi:

goaccess --log-format='%v:%h %^[%d:%t %^] "%r" %s %b "%R" "%u"' --date-format=%d/%b/%Y --time-format=%H:%M:%S -a -o access.html

El fitxer de log ha d’estar descomprimit!

2021-11-11T17:56:47+01:0011 11 2021|Apache|